Raukas: Mida teha, kui sobivat taimekaitsevahendit Eestis ei ole

Taimekaitsevahendeid võib turustada ja kasutada ainult nendes riikides, kus tootele on  antud ametlikult luba.

Iga taimekaitsevahendi turustamiseks või kasutamiseks tuleb vastav luba taotleda igast liikmesriigist, mille territooriumil seda kas turustada või kasutada soovitakse. Ka juba turule lastud taimekaitsevahendeid võib kasutada ainult nendel kultuuridel, millel kasutamiseks on luba antud.

Kuna Eesti taimekaitsevahendite turg on suhteliselt väike ja uue taimekaitsevahendi turule toomine on seotud täiendavate kulude ning asjaajamisega, ei ole taimekaitsevahendite tootjad sageli mitmete siin väikese kasutusvaldkonnaga toodete turule toomisest huvitatud. Toodetele, millele turule laskmise luba taotletakse, tehakse seda enamasti kultuuride osas, kus need leiavad suuremat kasutust. Seetõttu on paljude, eelkõige aianduses kasutatavate taimekaitsevahendite valik meil väike ja paljude taimekahjustajate jaoks ei pruugi efektiivset taimekaitsevahendit üldse saadaval olla või kui taimekahjustaja tõrjeks põhimõtteliselt sobiv taimekaitsevahend on küll saadaval, ei ole seda lubatud kasutada väikese kasvupinnaga kultuuridel.

Kui tootjatele vajalikku taimekaitsevahendit Eestis turule lubatud ei ole, siis selle turule toomiseks lihtsat lahendust tavapärase loa taotlemise menetluse kohaselt ei ole. Turule laskmise luba taimekaitsevahendile tuleb taotleda vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009. Kui tavapäraselt taotlevad vastavaid lubasid taimekaitsevahendite omanikud (tootjad), siis põhimõtteliselt võivad seda teha ka kõik teised huvitatud isikud. Oluline on ainult teada, et kui taotlejaks ei ole taimekaitsevahendi omanik, tuleb koos taotlusega esitada ka taimekaitsevahendi omaniku volikiri.

Kui mõnel Eesti ettevõttel või põllumajandustootjaid koondaval tootjaorganisatsioonil tekib soov esitada taotlust uue taimekaitsevahendi turule laskmise loa saamiseks, siis soovitame eelnevalt konsulteerida Põllumajandusameti taimekaitse osakonnaga, kust on võimalik saada üksikasjalikke nõuandeid taotluse esitamiseks.

Eelnimetatud määrusega on kehtestatud ka võimalus lubade vastastikuseks tunnustamiseks. Vastavat võimalust on võimalik Eestis kasutada, kui soovitud taimekaitsevahend on turule lubatud mõnes põhja tsooni liikmesriigis (Soome, Rootsi, Taani, Läti ja Leedu) ja puhtimisvahendite ning katmikalal kasutatavate toodete puhul mistahes EL liikmesriigis. Kui taimekaitsevahend ei ole Eestis turule lubatud, kuna Eestis ei ole esitatud vastava toote loataotlust, võivad põllumajandusega tegelevad ameti- või teadusasutused või erialased põllumajandusorganisatsioonid loa valdaja nõusolekul taotleda luba samale taimekaitsevahendile samasuguseks kasutuseks ja samasuguste põllumajandustavade järgimiseks Eestis, toote vastastikuse tunnustamise korras. Sellisel juhul peab taotleja tõendama, et sellise taimekaitsevahendi kasutamine on Eestis avalikkuse huvides.

Oluliselt lihtsamaks võimaluseks on mõne juba meil turule lubatud taimekaitsevahendi kasutusala laiendamise taotlemine vähe levinud või väikese kasvupinnaga kultuuridel kasutamiseks. Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1107/2009 artiklile 51 võivad kasutusala laiendamist taotleda lisaks loa valdajale ka põllumajandusega tegelevad kutse- ja teadusasutused, erialased põllumajandusorganisatsioonid ja professionaalsed kasutajad. Seega kui mõni Eestis juba turule lubatud taimekaitsevahend oleks sobilik ka sellistel kultuuridel kasutamiseks, millele  seda seni ei ole kasutada lubatud, on loodud võimalus, et  uue kasutusala lisamiseks saavad taotluse esitada lisaks loa haldajale ka teised isikud. Vastav võimalus võiks olla eriti atraktiivne eelkõige põllumajanduslikele tootjaorganisatsioonidele.

Lisaks eelnimetatud võimalustele, näeb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1107/2009 ette ka võimaluse erakorralisteks olukordadeks. Nimelt sätestab määruse artikkel 53, et erandina võib Euroopa Liidu liikmesriik eriolukordades anda kuni 120 päevaks loa taimekaitsevahendite turulelaskmiseks piiratud ja kontrollitud kasutuseks, kui selline meede osutub vajalikuks ohu tõttu, mida ei ole võimalik  muude vahenditega ohjata. Selline võimalus on ette nähtud juhuks, kui tuvastatakse taimekahjustaja, mille tõrjeks Eestis sobivat tõrjevahendit ei ole, kuid mis põhjustab olulist ohtu siin kasvatatavatele taimedele. Vastava taotluse võivad esitada kõik isikud.

Täiendav informatsioon taimekaitsevahendite turule laskmise loa taotlemiseks on saadaval Põllumajandusameti kodulehel:http://www.pma.agri.ee/

Osale arutelus

  • Jan-Roland Raukas

Põllumajandus.ee toetajad:

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

Seotud lood

Jälgi Pollumajandust sotsiaalmeedias

RSS

Põllumajandus.ee toetajad:

Valdkonna töökuulutused

Uudised