Põlluinfo: räägime talirapsi külvist ja umbrohutõrjest

Orashein talirapsi põllul
Orashein talirapsi põllul

Koristustööd käivad, juba on ka esimesed põldoad koristatud. Samuti käib koristatud põldudel aktiivne umbrohutõrje glüfosaatidega, et taliviljadele umbrohupuhas põld tagada. Põuale vaatamata on juba tärganud ka esimesed talirapsi külvid.

Eks erinevates Eesti piirkondades on ilmastikutingimused väga kõikuvad ja nii mõnelgi pool polnud tulnud piiskagi vihma ja oodati niiskust, et külvama hakata. Kes kasutab pindmist harimist või kõrdekülvi, on juba näha, et öistest kastetest tingituna tärkab teraviljavaris jõudsalt ning võib koheselt rapsi tärgates probleemiks muutuda. Külvieelselt või külvi järgi (enne rapsi tärkamist) saab kasutada erinevaid glüfosaate. Kuid kui raps on juba tärganud tuleks kasutada spetsiaalseid kõrreliste tõrjeks mõeldud tooteid.

Teraviljavarise ja orasheina tõrje talirapsis

Talirapsi külvidel, mis tehakse teravilja järgi on suurimaks probleemiks teraviljavaris. Teraviljavaris konkureerib kultuuriga ning suure surve tõttu võib lämmatada väikese talirapsi. Ärge jätke teraviljavarise tõrjet väga hiliseks, mõistlik on teha see pigem varem kui hiljem! Vajadusel saab ka uuesti teha, aga oluline on just esimene rinne ära tõrjuda, kuna hiljem tärganud varis pole enam nii suur konkurent kultuurile.
Rapsi seest erinevate kõrreliste tõrjeks on lubatud mitmed tooted, nt Agil 100 EC/Zetrola (0,5- 1,0 ja 0,75-1,5 l/ha), Targa Super (0,75-1,25 ja 1,25-2,0 l/ha), Quick 5% EC (1,25 l/ha) jt. Kõrgemaid kulunorme tuleb kasutada mitmeaastaste kõrreliste, nagu näiteks hariliku orasheina tõrjel, kuna need on suurema juurestikuga ja raskemini tõrjutavad. Teraviljavaris on samal aastal seemnest kasvanud, seetõttu pole tema juurestik nii võimas, ning on oluliselt kergem tõrjuda, st. saab kasutada väiksemat kulunormi. Väga oluline on teada, et kõrreliste tõrjumiseks ettenähtud tooted on aeglase mõjuga, see tähendab, et kuni 2-3 nädalat läheb umbrohu täieliku hävimiseni.

Kasutusaeg on üldiselt ikka selle järgi, kui suur on teraviljavaris ja see ei sõltu kultuuri kasvufaasist. Seega võib julgelt pritsida rapsi idulehtede faasis, tähtis on jälgida kõrrelise kasvufaasi. Erandiks võivad olla stressis taimed, väga kuivad tingimused või öökülmad jne, mil võib tekkida ebasoodsatest tingimustest tulenev taime kahjustuse oht. Mõnel preparaadil, nt Targa Super, on toote etiketil ära toodud kirje, et rapsi soovitatakse pritsida alates kahe pärislehe faasist. Selle soovitusega ongi silmas peetud, et ebasoodsates tingimustes võivad tekkida idulehtede faasis kahjustused ning seega on soovitatav herbitsiidi kasutada pärislehtede ajal. Kuid see ei tähenda, et tavatingimustes rapsitaimedega midagi juhtuks, sest kaheidulehelistele kultuuridele nagu taliraps ei mõju üheidulehelistele ehk kõrrelistele mõeldud tõrjevahendid.

Kõrreliste toodetest Agil 100 EC’d ei ole soovitav segada teise herbitsiidiga, kuna võib kahjustada kultuuri, edukalt võib aga kasutada koos fungitsiidide või leheväetistega. Samuti on lubatud kõiki tooteid segada insektitsiididega. Kui taliraps on väga väike varise tõrjumise ajal, ärge kasutage Agil 100 EC segus booriga, on juhtunud, et boori kõrged kontsentratsioonid koos Agil 100 EC-ga on rapsi kahjustanud. Kasutage leheväetisi hiljem, kui taimedel on piisavalt lehepinda, edukalt saab neid ajastada fungitsiid/kasvuregulaatorite kasutamisega.

Taliteraviljade külviaeg on peagi käes seetõttu on lisaks koristustöödele vajalik ette mõelda mida järgmiseks aastaks külvata. Siinkohal toomegi ära võimalused milliseid talivilju ja sorte kasutada ning millega puhtida.

Taliteraviljaseemnete puhtimine

Üks olulisemaid töid enne külvi on seemnete puhtimine. Puhtimine aitab kaitsta seemneid mitte ainult seemnete pinnal, vaid ka selle sees olevate haigustekitajate eest. Samuti aitab puhis ära hoida taime varajases arengufaasis mulla kaudu levivate haiguste eest. Puhitud seemne külvamisel moodustub ühtlane külv, kuna taimed juurduvad paremini ja kasvavad kiiremini ning ühtlasemalt. Lisaks saame vähendada pritsimiskordade arvu, kuna väldime nakatumist lehehaigustesse varajases kasvufaasis. Nii pannakse alus tulevasele saagile ja selle kvaliteedile. Seemnete puhtimiseks kasutatavad tooted peaksid hõlmama võimalikult laia seenhaiguste spektrit. Vaid puhitud seemnete külvamine aitab vältida teatud haiguste (kõvanõe, lendnõe, kõrrenõe, odra triiptõve, juuremädaniku) poolt tekitatavat kahju. Puhtimine on parim ja ka odavaim viis taimehaigusi tõrjuda, eriti tähtis on see taime kasvu algperioodil, kui taim on nõrk ning ilmastikutingimused sageli väga muutlikud.

Puhtimispreparaatidest soovitame kasutada nt Celest Trio 060 FS, tritikale, rukki ja talinisu kulunorm 1,5-2,0 l/t, talioder 1,5 l/t või Baytan Trio’t kõikidel taliviljadel kulunorm 1,5-2,0 l/t, mõlemad tooted sisaldavad kolme toimeainet, mis annavad kaitse enamlevinud haiguste vastu sh lumiseene vastu. Lisaks kolme toimeaine sünergiale, toetavad ja täiendavad teineteist tagades kaitse ka tuulega edasikanduvate haiguste eest teraviljataime varajasest arengujärgust alates. Lisaeeliseks Celest Trio 060 FS kasutamine ei pärsi taimede tärkamist, lisaks toimeained fludioksoniili ja difenokonasooli ei sisaldu mitte üheski kasvuaegselt pritsitavas teravilja fungitsiidis.

Eelmine aasta turule tulnud Vibrance Duo sisaldab täiesti uut tugevat toimeainet sedaksaan, mis lokaalsüsteemselt liigub taime alumistest osadest ülemistesse. Toode on kontaktse, süsteemse ja profülaktilise toimega. Kahe toimeaine kombinatsioon annab topeltkaitse lumiseene vastu ning spektris on kõik olulised puhtimisega tõrjutavad haigused nagu tõusmepõletik, juuremädanikud, fusarioos, erinevad nõed, tüfuloos, odra-triiptõbi jne. Vibrance Duo ei pärsi taimede tärkamist, vaid vastupidi, sedaksaan stimuleerib tänu oma biokeemilistele omadustele taimede juurte kasvu. Suurema juuremassi tõttu peavad taimed stressitingimustele paremini vastu ja on talvekindlamad. Pikaajaline mõju annab pikka aega kestva kaitse ning toode mõjub nii seemnetega kui mullas levivate haigustekitajate vastu. Kumbki Syngenta toimeaine ei sisaldu üheski kasvuaegselt pritsitavas fungitsiidis, mis vähendab resistentsuse tekke riski.

Lisaks on registreeritud Redigo Pro taliviljade (talinisu, talioder, tritikale, rukis) puhtimiseks. Toode on sarnane Lamardori-ga, muudetud on toimeainete koguseid, kusjuures on tõstetud protiokonasooli sisaldust. See annab tugevama efektiivsuse haigustekitajate vastu võitlemisel. Siiski tuleb arvestada, et Redigo Pro hävitab ainult seemnega levivaid lumiseene eoseid. Mullas paiknevad lumiseene haigustekitajaid Redigo Pro toimel ei hävi ning lumiseene leviku ja nakatamise jaoks soodsate talvede korral võib lumiseene tõrje jääda puudulikuks. Seega tootja soovitus on pigem kasutada taliviljade puhtimisel teisi tooteid, mis on oluliselt efektiivsemad ja arvestatud meie karmide talvede ning suurte temperatuuri kõikumistega taimede talvitumisperioodil.

Puhtimisvahenditele lisatavad tooted

Väga häid katsetulemusi on saadud nt Prolis’e lisamisel puhtimispreparaadile. Prolis sisaldab 99,5% aminohapet L-? proliini. Prolis on tuntud aminohape, mida kasutatakse eelkõige lehe kaudu pritsimisena taime kasvuks ebasoodsatel perioodidel. Nii sügisel kui kevadel ebasoodsate tingimuste üleelamiseks (nt öökülm, preparaatide kahjustused,). Stressis taimedel aitab Prolis tugevdada ja taastada taime elujõudu. Sama efektiivselt, kui Prolis toimib lehe kaudu, annab ta lisa energiat, ergutab narmasjuurte moodustumist, suurendab külmataluvust ja vastupidavust stressitingimustele ka puhisena kasutamisel, kulunorm 5 g/t.

UBP-110 on orgaanilis-mineraalne väetis, mis lisaks taime toitainetega varustamisele tõstab taime stressitaluvust, ainevahetusaktiivsust ning energia ökonoomsemat kasutust. Tänu sellele on taimed juba sügisel elujõulisemad, suudavad talveks efektiivsemalt vajalikke varuaineid koguda ning taluvad paremini temperatuurikõikumisi nii sügisel, kui ka kevadel. UBP-110 sisaldab fulvo- ja humiinhappeid ning nende hapetega ühte molekulaarsesse struktuuri seotud makro- ja mikroelemenete. UBP-110 ühendid tungivad kiiresti seemnetesse ja lehtedesse, toimub üliefektiivne toitainete omastamine ja taimede ainevahetuse täielik ärakasutamine. Kõik tootes olevad mikroelemendid tungivad taime rakkudesse üheaegselt, elimineerides kõik stressiseisundist tekkida võivad iseärasused. Tänu oma molekulaarsele struktuurile aitavad humiinhapped hoida toitaineid mullas areneva juuresüsteemi lähedal ja muuta neid taimele kättesaadavaks. Seemnete puhtimine on üks esimesi võimalusi millal UBP-d kasutada. Seemnete puhtimine UBP-110ga kiirendab juurestiku arengut, suureneb narmasjuurte arvukus, tärkamine on ühtlasem ja suureneb tärganud taimede elujõud. Puhtimisel on UBP-110 kulunorm 150 g/t, arvestatav veekulu puhtimisel on 7-15 liitrit. Sobib kasutada koos keemiliste puhtimisvahenditega.

Biopreparaatidest on seemnete puhtimiseks spetsiaalne taimse päritoluga biostimulaator Activ Start. Lisaks koostises olevatele aminohapetele on tema koostises vetikaid, mis sisaldavad väärtuslike toiteaineid: amino- ja nukleiinhappeid, mikro- ning makroelemente, vitamiine ja muid taimedele kasulikke toiteaineid. Preparaadi koostises olevad ained soodustavad lämmastiku sidumist ja bakterite arengut. Active Start soodustab juurte arengut, vähendab taliteraviljade külmumise riski, taliteraviljade paremat talvitumist ja varasemat vegetatsiooni algust kevadel. Võrsumise suurenemist ja produktiivsete võrsete kasvu ning arengut. Active Start’i tohib segada kõikide puhtimisvahenditega, samuti sellega puhtida mahedalt viljelevaid kultuure. Mitte segada väävlit sisaldavate preparaatidega. Lahustatud preparaat tuleb ära tarvitada 12 tunni jooksul. Active Start’ga puhituid seemneid võib säilitada 2-3 kuud. Kulunorm teraviljadel 1,0-1,2 l/t, rapsil 1,0-1,3 l/t.

Mikroelementidest kasutatakse edukalt mangaani lisades seda puhtimispreparaatidele. Mangaan aktiveerib taimes mitmeid fermentprotsesse, soodustab nitraatide redutseerimist ning fotosünteesi ja valgusünteesi. Mangaan soodustab taimede paremat kasvu, võrsumist, paraneb vastupidavus haigustele ning parandab terade kvaliteeti. Kuna mangaani puudust on viimasel ajal palju täheldatud ja ka mullaanalüüsid näitavad, et mangaani pole piisavas koguses, on hea võimalus juba kasvuperioodi alguses tagada taimele piisav kogus mangaani.Yara soovitus on kasutada YaraVita Mantrac Pro (500 g/Mn) kulunormiga 2,0-6,0 l/tonnile.

Mahetootjatele soovitame kasutada puhtimisvahendina toodet Bactomix 5. Biopreparaadis olevate mikroorganismide kompleks vabastab mullast taimede toitumiseks vajalikke aineid, kiirendab seemnete idanemist, taimede kasvu ning suurendab nende saagikust. Lisaks soodustavad bakterid taimede arenemist, kuna aitavad fikseerida bioloogilist lämmastiku ja suurendada taimedele omastatava fosfori kogust mullast. Puhtimisel tuleb vältida otsest päikest ning seemned külvata võimalikult kohe. Kasutada arvestusega 0,5 l biopreparaati lahustatuna 1-5 l vees 1 ha külviseemnetele.

Tavatootmises, kui kasutatakse keemilist puhist ei tohi tooteid kokku segada vaid Bactomix 5-ga tuleb seemneid töödelda eraldi tööna, vahetult enne külvi.

Vasakul puhitud Activ Start´ga, paremal kontroll
Vasakul puhitud Activ Start´ga, paremal kontroll

Oakasvatajatele infoks

Tänavune putukate rohkus on kõigile teada ja ilmastik on olnud meil erakordselt kuum. Sellega seoses on teatud kahjurite arvukus tõusnud nii võib olla ka meil suhteliselt vähearvukas oa-teramardikas (Bruchus rufimanus) tänavu probleemiks. Putukad on aktiivsed kui temperatuur tõuseb üle +20 °C, üle +25 °C temperatuur on nende arenguks väga soodne, samas alla +15 °C temperatuur ja märg ilm limiteerib nende liikuvust. Viljastatud emased munevad ühekaupa või väikeste gruppidena noortele kaunadele. Vihm, tuul ja alla 20 °C temperatuur hoiab tagasi munemisprotsessi. Munad munetakse taime madalamatele osadele. Munad on väikesed, kollakas-valged. On täheldatud maksimaalselt 10 muna ühel kaunal. Emane muneb 50 ja 100 muna vahel. Vihm võib suurendada munade hävimist. Vastsed kooruvad umbes 10 päeva pärast (sõltuvalt temperatuurist 1-3 nädalat). Munadest koorunud tõugud tungivad läbi kauna seina ja arenevad terades. Vastsed on kaitstud nii keemilise kui bioloogilise tõrje eest. Vastse areng kestab kuni 3 kuud. Nukuperiood kestab umbes 10 päeva, seejärel väljuvad valmikud seemnetest. Kuna paaritumine ja munaperiood võtab aega paar nädalat, võivad täiskasvanud mardikad väljuda oateradest nii enne kui pärast koristust.

Oa-teramardikas (Bruchus rufimanus)
Oa-teramardikas (Bruchus rufimanus)

Kuigi oa-teramardikas ei mõjuta otseselt oluliselt põldoa saagikust, muudab see oaterade kaubanduslikku välimust ja idanevust. Lisaks on kahjustatud terad vastuvõtlikud haigustele. Probleem on ka põldoa turustamisel, kuna elusate putukatega teri pole lubatud eksportida.

Üldised tõrjevõtted: Meie külmad talved hävitavad teramardikaid, pehme talve korral võivad levida ka Eestis. Vastsed arenevad oaterades ja seetõttu on nad kaitstud sel perioodil keemilise tõrje eest. Seetõttu saab neid tõrjuda eelkõige siis kui mardikad on väljunud teradest ja avastatud hoidlas. Mardikate avastamisel tuleb seemnematerjal töödelda fumigandiga. Seemet võib ka kuumutada +55 °C juures 15 minutit.
Kasvuaegselt pritsitakse mardikate vastu peale õitsemist. Mardikate arvukuse prognoosimisel tuleb arvestada nii temperatuuri kui taime kasvufaasi, seega kui õitsemise lõpus on vähemalt 4 järjestikust üle +20 kraadise temperatuuriga päeva võime prognoosida mardikate arvukuse tõusu.

Tiiu Annuk
agronoom-nõustaja
Scandagra Eesti AS
www.scandagra.ee

Osale arutelus

Põllumajandus.ee toetajad:

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

Seotud lood

Jälgi Pollumajandust sotsiaalmeedias

RSS

Põllumajandus.ee toetajad:

Valdkonna töökuulutused

Uudised