Autorid: Põllumajandus.ee , põllumajandus.ee • 4. mai 2017
Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine.

PRIA: Milliseid toetusi saab 2017. aastal veel taotleda ja kuidas?

PRIA: Milliseid toetusi saab 2017. aastal veel taotleda ja kuidas?
Foto: Meelika Sander-Sõrmus
Pindala otsetoetuste, üleminekutoetuste ja maaelu arengukava (MAK) keskkonnatoetuste taotlusi saab PRIA-le esitada 2.- 22. maini. Pärast seda võib taotlusi hilinenult esitada, taotlustele põlde lisada ja andmeid muuta 16. juunini.

Hilinenutel vähendatakse toetussummat 1% iga hilinetud tööpäeva kohta. Kokku on toetuste tänavune eelarve üle 172,5 miljoni euro. - ühtne pindalatoetus (ÜPT) ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus (ROH); noore põllumajandustootja toetus (NPT); puu- ja köögivilja kasvatamise otsetoetus (PKV); jätkata saab väikepõllumajandustootja toetuse (VPT) kavas osalemisega. - põllumajanduskultuuri üleminekutoetuse ja heinaseemne üleminekutoetuse taotlemine toimub 2010.a määratud toetusõiguste alusel, mis on seotud varasematel referentsaastatel kindlakstehtud andmetega. Toetusõigusi saab ka üle anda ja pärandada, aga toetuse taotleja peab tegelema põllumajandustootmisega. - mahepõllumajandusliku tootmise toetus (MAH); kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (Sangaste); ohustatud tõugu looma pidamise toetus (OTL); poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (PLK) - saab jätkata olemasolevat 5-aastast kohustust või asendada see uue MAKi meetme kohustusega.  kaudu. e-PRIA kasutajaks ja PRIA kliendiks saab registreerida uues e-PRIAs, pindala-ja keskkonnatoetustega seotud teenused asuvad vana e-PRIA keskkonnas. taotlemist tuleks eelistada kõigil, sest seal on kliendiga seotud andmed vormidel eeltäidetud ning süsteem viitab võimalikele vigadele ja puuduvatele andmetele juba taotluse täitmise käigus. Nii on võimalik vead juba enne taotluse esitamist parandada.. Abi saab küsida infotelefonil 7377 679 ning pöörduda maakondlikesse teenindusbüroodesse, kus on olemas e-PRIA kliendiarvutid ja PRIA töötajad abistavad selle kasutajaid. teenuse „Põllumassiivi või maastikuelemendi piiri ettepanek“ kaudu. Põhjalikum selgitus registriga seotud toimingute kohta on kodulehel.

Peamine infoallikas toetustega seotud nõuete ja taotlemise kohta on PRIA veebileht www.pria.ee, kuhu ilmub teave sedamööda, kuidas valmivad meetmete määrused.Milliseid toetusi saab 2017. aastal taotleda?

Otsetoetused

Üleminekutoetused

MAK 2007-2013 toetustega

MAK 2014-2020 toetuste kohustusi saab jätkata või alustada:

1. Keskkonna- ja kliimameetme ehk põllumajandusliku keskkonnatoetuse hulgas on keskkonnasõbraliku majandamise toetus (KSM); keskkonnasõbraliku aianduse köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse toetus (KSK); keskkonnasõbraliku aianduse puuvilja- ja marjakasvatuse toetus (KSA); piirkondlik mullakaitse toetus (MULD); kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (SORT); ohustatud tõugu looma pidamise toetus (OTL); poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (PLK).2.Mahepõllumajandusele ülemineku toetus ja mahepõllumajandusega jätkamise toetus (MAH).3.Loomade heaolu toetus (LHT).4.Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antav toetus (NAT).Kuidas taotleda?

MAH, KSM, KSK, KSA, SORT ja MULD taotlusi saab esitada ainult iseteenindusportaali e-PRIA

e-PRIAs

Aprillikuu keskel avati e-PRIAs taotluste eeltäitmise ning põldude ja niitude joonistamise teenused. Massiivipiiride ja poollooduslike koosluste alade andmed olid selleks ajaks uuendatud ja asendatud kõige värskematega.Poollooduslikud kooslused ja nende hooldamise tingimused tuleb enne PLK toetuse taotlemist kooskõlastada Keskkonnaametiga; seda sai teha alates 1. aprillist.Lisaks e-PRIAle saab taotlusi esitada digitaalselt allkirjastatult aadressil [email protected], saata postiga PRIA maakondlikku teenindusbüroosse või keskusse Tähe 4, Tartu 51010.Paberil juhendmaterjale, kaarte ja eeltäidetud taotlusvorme PRIA klientidele tänavu koju ei saada.Info on PRIA kodulehe rubriikides Taimekasvatus, Loomakasvatus ja Nõuetele vastavus

Pöörduda võib ka Maaelu Edendamise SA konsulentide poole - vastuvõtuperioodil abistavad nad e-PRIAs pindalatoetuste taotlejaid tasuta.Selgitused toetustega seotud nõuete kohta avaldame kodulehel juhendites „Abiks taotlejale“. Enne toetuste taotlemist soovitame nendega kindlasti põhjalikult tutvuda. Vormidel ja e-PRIAs on juhised andmete märkimiseks.Rõhutame, et eeltäidetud andmetest ei piisa – kliendil tuleb kirja on panna andmed tegeliku 2017. a taotlemise kohta ja nende eest vastutab ta ise.

MAK mitmeaastase kohustusega meetmete puhul tuleb kinnitada kohustuse jätkamist. Samuti tuleb pindalatoetuste taotlejal tagada, et maa kasutamiseks oleks tal olemas õiguslik alus, mida saab vajadusel tõendada. Kodulehel on loetletud dokumendid, mida erinevate toetuste saamiseks esitada tuleb.Neil, kel on plaanis sel aastal uusi maid kasutusse võtta ja sinna toetusi taotleda, tuleks sellest varakult enne taotlusvooru teada anda PRIA-le, kes koostab massiivi kaardi. Uutest maadest ja olemasolevate põllumassiivide piiride muudatustest saab PRIA-t kõige mugavamalt teavitada vana e-PRIA

Püsirohumaid üles harida ei tohi

Igal EL liikmesriigil on kohustus jälgida, et pindalatoetuste taotlustega hõlmatud püsirohumaa all olev pind otsetoetuste taotlejatel ei väheneks.Aastal 2015 arvutati 2012. ja 2015. aasta andmete alusel uus püsirohumaa ja kogu põllumajandusmaa võrdlussuhtarv (nn referents). Kui püsirohumaa absoluutväärtus ja püsirohumaa suhe kogu põllumajandusmaasse väheneb riigi tasandil üle piirmäärade (absoluutväärtus 0,5% ja suhe 5%), määrab PRIA igale taotlejale, kelle kasutuses on viimase 2 aasta jooksul üles haritud püsirohumaid, kohustuse püsirohumaa teatud ulatuses järgmiseks aastaks tagasi rajada.2016.a ületas Eestis ülesharitud püsirohumaa esmakordselt lubatud määra – suhtarvu muutus oli 8,73 %. Detsembris said ülesharitud püsirohumaade kasutajad individuaalsed teavitused andmetega selle kohta, millises ulatuses tuleb neil püsirohumaa 2017.a 15. juuniks tagasi rajada. Täpsemad selgitused on PRIA kodulehel. Kohustuse täitmist kontrollitakse ja nõude täitmata jätmisel vähendatakse rohestamise toetust.PRIA katsetab niitmise tuvastamist satelliitseirega

PRIA kontrollib kõiki laekunud taotlusi administratiivselt (registrite ja varasemate aastate taotluste põhjal) ning kohapeal kontrollivalimisse hõlmatud taotlejaid, vähemalt 5% iga meetme kohta. Nõuetele vastavuse nõuete kontroll on aastaringne, sinna on kaasatud PRIA, Põllumajandusamet, Veterinaar- ja Toiduamet ja Keskkonnainspektsioon.Varasematele kontrollimeetoditele lisaks arendab PRIA rakendusprogrammi, millega kindlaks teha, kas rohumaad on niidetud. Selleks võetakse kasutusele Euroopa Liidu Copernicus programmi satelliitide Sentinel-1 ja Sentinel-2 pildid ja meteoroloogilised andmed. Rakenduse autoriteks on Eesti teadlased ja programmi loomisega tegeleb IT-ettevõte CGI Eesti. Projekti toetab EL regionaalarengu fond.Satelliidiandmed laekuvad PRIA-le kogu Eesti territooriumi kohta keskmiselt üks kord nädalas. Seejärel tehakse kalkulatsioon biomassi muutustest iga põllu kohta. Monitooring toimub kevadest sügiseni nende põldude kohta, mis on esitatud jooksva aasta pindalatoetuste taotlustel.2017 on planeeritud rakenduse testimiseks, tagasiside ja praktilise kogemuse saamiseks. Plaanime näidata testtulemusi orienteeruvalt alates juuli keskpaigast PRIA veebikaardil ja e-PRIA teenuses „Minu põllud“. Veebikaardile tehakse selleks kiht „Niitmiste tuvastamine“. e-PRIAs näeb taotleja oma põldude niitmise ülevaadet kogu taotlusaluse maa kohta.Rakendusprogramm peab valmima 2018. a alguseks. Esialgu ei hakata ainult satelliidiinfo põhjal sanktsioone rakendama, küll aga annab see põllumeestele ülevaate oma tööjärjest ja PRIAle teavet nõuete täitmisest. Ühesuguse info saavad nii kliendid kui PRIA töötajad ja taotlejail on rohkem võimalusi vajalikke töid õigeaegselt planeerida. PRIA kontrollsüsteemi muudab loodav rakendus avatumaks ja läbipaistvamaks.Maris Sarv-KaasikPõllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)

Pollumajandus.ee suurtoetajad:
Pollumajandus.ee toetajad:
Meelika Sander-SõrmusPõllumajandus.ee juhtTel: 555 33 789
Kim LaanveeReklaamimüügi projektijuhtTel: 588 07 751