Autor: Põllumajandus.ee • 8. august 2019

Millega tõrjuda umbrohtu talirapsi- ja rüpsi põllult?

Talirapsile ja -rüpsile peaks tegema umbrohutõrje juba sügisel. Umbrohutõrjevahendite valik tuleks teha vastavalt põllul olevatele tingimustele. Täpsemaid soovitusi jagab Põllumeeste ühistu KEVILI agronoom Tiiu Annuk.
Sobiv aeg kasutada umbrohutõrjeks Belkar´t, kui taliraps on 4-5 lehe faasis.
Foto: Tiiu Annuk / KEVILI

Juhul kui on mullas piisavalt niiskust, siis on sobiv kasutada erinevaid mullaherbitsiide. Nende kasutusaeg on tavaliselt kolme päeva jooksul peale külvi, kuid on ka suurema kasutusaknaga tooteid. Mullaherbitsiidide kasutamisel tuleks arvestada, et umbrohud hävivad kõige paremini enne umbrohu tõusmete staadiumit ja selle ajal. Pritsida võib ka kohe pärast rapsi külvamist, kasutades ära pinnase ülemises kihis olevat niiskust. Kui niiskust ei ole piisavalt, siis tagab herbitsiidi piisava toime vihmasadu 2–3 nädala jooksul pärast pritsimist.

Optimaalse efektiivsuse saavutamiseks peab pinnas olema niiske, ühtlane, ilma kämpude ja taimejäänusteta. Sõltuvalt umbrohu liigist tuleks valida sobiv toode.

Kui külvid on tehtud suure huumusesisaldusega muldadel on soovitatav pritsida pärast tõusmete ilmumist. Pritsimine ei ole soovitatav kuumal ja päikesepaistelisel päeval, samuti kui on oodata öökülma.

Kasuta mullamärgajat. Tugev paduvihm pärast mullapreparaadiga pritsimist võib kahjustada kultuurtaime arengut ja seetõttu soovitame mullapreparaatidele lisada spetsiaalset mullamärgajat nt Periterra, kulunorm 0,1 l/100 l vee kohta. Mullamärgaja fikseerib herbitsiidi mulla pindmisele kihile ning vähendab toimeaine liikumise alumistesse mullakihtidesse, millega vähendatakse toimeainetest tulenevat kultuuri kahjustust. Lisaks parandab ja pikendab herbitsiidi mõju. Mullamärgaja lisatakse pritsimislahusele alati viimasena!

Mullamärgaja vähendab klomasooni kahjustust.
Foto: Tiiu Annuk / KEVILI

Enne tärkamist võib kasutada järgnevaid tooteid:

Brasan 540 EC (dimetakloor 500 g/l, klomasoon 40 g/l), talirapsil kulunorm 2,0 l/ha.

Teridox 500 EC (dimetakloor 500 g/l), talirapsil kulunorm 2,0 l/ha. Teridox 500 EC on lubatud kasutada ka tärkamise ajal või pärast tärkamist sügisel, kuid efektiivsuse tagamiseks soovitame ikkagi võimalusel enne tärkamist ära pritsida.

Paagisegu Teridox 500 EC 1,0 l/ha + Brasan 540 EC 1,0 l/ha eeliseks on lisaks tõrjespektri laiandamisele ka Brasan’is oleva klomasooni sisaldust vähendamine, mis põhjustab taimedel kloroosi. Kloroosi vähendamiseks soovitame kindlasti lisada paagisegule 0,2-0,3 l/ha mullamärgajat Periterra. Hea on ka teada, et Teridox 500 EC on mõõdukas mõju põldrõikale ja põldsinepile.

Peamiselt enne tärkamist, aga juhul kui mullas niiskust pole, võib kasutada enamasti 3-4 rapsi pärisleheni järgnevaid tooteid:

Sultan 500 SC (metasakloor 500 g/l), kulunorm 1,5 l/ha. Pritsimise aeg: pritsida alates 3–4 päeva pärast talirapsi külvamist umbrohtude arenemise ajal, nende idulehtede staadiumis, kõige hiljem esimeste pärislehtede staadiumis

Sultan Super (metasakloor 375 g/l, kvinmerak 125 g/ha, talirapsil kulunorm 2,0 l/ha.

Butisan Star (metasakloor 333 g/l, kvinmerak 83 g), kulunorm 2,0-2,25 l/ha, talirapsi ja talirüpsi idanemisest kuni koleoptiiliga kaetud idud on mullapinnal või kuni 4-5 leht on välja arenenud.

Butisan Kombi (dimeteenamiid-P 200 g/l, metasakloor 200 g/l), kulunorm 2,5 l/ha. Kasutada alates külvist kuni idud on mullapinnal nähtavad või tärkamisest kuni 4.-5. leheni.

Butisan Avant (dimeteenamiid-P 100 g/l, metasakloor 300 g/l ja kvinmerak 100g/l), kulunorm 2,0-2,5 l/ha. Kasutamise aeg on alates külvist kuni koleoptiiliga kaetud idude mullapinnale tärkamiseni või tärkamisest kuni 4. pärisleheni. Vähem sõltuv mulla niiskusest, optimaalsem horisontaalne toime ja paindlikum põhurohkel pinnasel.

Ainult peale talirapsi- või rüpsi tärkamist sobib pritsida:

Metazamix (metasakloor 500 g/l, aminopüraliid 5,3 g/l ja pikloraam 13,3 g/l), kulunorm 0,6-0,8 l/ha, kasutada talirapsi idulehtede maapinnale ilmumisest kuni 4. pärisleheni. Lisada märgaja nt Dassoil 0,5 l/ha, et mõju hanemaltsale oleks piisav. Mulla mõju suurendamiseks võib teha nt segu: Sultan 500 SC 0,7 l/ha+Metazamix 0,8 l/ha.

Juhul kui on probleeme ristõieliste umbrohtudega nagu põldrõigas, põldsinep, põld-litterhein ja hiirekõrv soovitame segupartnerina kasutada Salsa´t. Sobiv paagisegu on Metazamix 0,6-0,8 l/ha+ Salsa 10-15 g/ha+ märgaja Dassoil 0,5 l/ha. Umbrohud peavad pritsimise hetkel olema tärganud. Parim efekt saadakse väikeste umbrohtude puhul ajavahemikus idulehe staadiumist kuni 2 lehe staadiumini.

Metazamixil, kulunormiga 0,8 l/ha, on hea efektiivsus herne ja oa varisele, kuna lisaks pikloraamile mõjub varisele ka aminopüraliid, aga ainult sel juhul kui varis pole suurem kui 10 cm. Suuremate taimede puhul võib kasvukuhik küll hävida, kuid taim jääb roheliseks, seega pidurdub taime kasv. Siiski väga head efektiivsust ei tasu oodata. Ei saa välistada suuremate taimede puhul ka uuesti kasvama minekut.

Salsa (metüületametsulfuroon 750 g/kg). Talirapsil ja -rüpsil ühekordsel pritsimisel kulunorm 15-25 g/ha või jaotatud pritsimise korral sügisel kulunormiga 7-9 g/ha + kevadel kulunormiga 15-16 g/ha. Umbrohud idulehe kuni 2. lehe staadiumis.

Salsa on väga hästi segatav ka mullaherbitsiididega nagu nt. Sultan 500 SC, Sultan Super, Butisan Star. Sellise paagiseguga laiendame mõlema toote umbrohutõrje spektrit. Sobiv kasutusaeg on rapsi idulehtede faasist kuni rapsi kolmanda pärisleheni, kui umbrohi on juba tärganud, kuid ka mullamõjuga tooted toimivad hästi.

Belkar (metüülhalauksifeen 10 g/l; pikloraam 48 g/l) on talirapsile kasutamiseks peale umbrohtude tärkamist. Pritsida, kui vähemalt 90% põllukultuurist on saavutanud kahe pärislehe kasvufaasi. Pritsimine kolme kuni nelja pärislehe kasvufaasis on soovituslik, et saavutada suurem kontroll tõrjutavate umbrohtude üle. Belkar-it võib kasutada ka hiljem, alates põllukultuuri kuue pärislehe kasvufaasist kuni varsumiseni kasutades kulunormi 0,25-0,5 l/ha. Vähemalt 90% põllukultuurist peab olema saavutanud kuue pärislehe kasvufaasi. Belkar-it võib pritsida ka kahes jaos: esimene pritsimine teostada kahe kuni viie pärislehe staadiumis kulunormiga 0,25 l/ha ja kolme nädala möödudes uus pritsimine kulunormiga 0,25 l/ha. Belkar´t ei tohi segada puhta booriga, kuid on lubatud segada väikese boori konsentratsiooniga mikroväetiste seguga, juhul kui kasutatakse normi 1,0 l/ha nt Yara Vita Brassitrel Pro.

Tõrjespektri laiendamiseks soovituslik segu: Metazamix 0,6 l/ha + Belkar 0,25 l/ha+ märgaja Dassoil 0,5 l/ha. Segu mõjub efektiivselt ka ristikule ja lutsernine. Mõlemad tooted sisaldavad pikloraami, mis on tuntud herbitsiidist Galera. Kahe toote kooskasutamisel saab piisavalt palju toimeainet efektiivseks tõrjeks. Segu kasutatakse siis, kui talirapsil on vähemal 2-4 pärislehte ja umbrohi on tärganud.

Clamox (imasamoks 17,5 g/l, metasakloor 375 g/l). Talirapsil võib kasutada ainult imasamoksi taluvatel CLEARFIELD (CL) sortidel. Tavarapsil kasutades toimub kultuuri täielik hävimine. Optimaalse efekti saavutamiseks peavad kultuur ja umbrohi olema pritsimise ajal heas kasvujõus. Parim aeg pritsimiseks on kultuuri 2-6 pärislehe faasis. Tähtis on, et umbrohud oleksid tärganud. Optimaalne tulemus saavutatakse ühtlase, kamakatevaba, korralikult ettevalmistatud ja niiske pinnase pritsimisel. Kulunorm 1,5-2,0 l/ha, efektiivsuse parandamiseks tuleb alati lisada märgaja Dash 0,5-1,0 l/ha. Tugeva umbrohtumuse ja hästi arenenud umbrohtude puhul tuleb valida suurem kulunorm.

Cleravo (imasamoks 35 g/l, kvinmerak 250 g/l) CLEARFIELD talirapsil ja -rüpsil sügisel tärkamisest kuni 8 lehe faasini, umbrohtudel kuni 4 lehte. Lisada märgaja Dash 1,0 l/ha.

Lontrel 72 SG (klopüraliid 720 g/l), talirapsil kulunorm 125-165 g/ha, lisada märgaja Dassoil. Sobib liblikõieliste varise tõrjeks.

Barca 334 SL (klopüraliid 267 g/l ja pikloraam 67 g/l), kulunormiga 0,2 l/ha talirapsi 3-5 lehe faasis, lisada märgaja Dassoil. Sobib liblikõieliste varise tõrjeks.

Teraviljavarise ja teiste kõrreliste tõrje talirapsis ja -rüpsis

Talirapsi külvidel, mis tehakse teravilja järgi on suurimaks probleemiks teraviljavaris, eelkõige on probleeme nendel põldudel, kus vili on lamandunud ning saagikaod koristamisel suured. Teraviljavarise tõrjega ei tohi hiljaks jääda, sest massiline varise tärkamine, võib väikest samaaegselt tärganud rapsi hakata lämmatama. Hiljem tärganud oras pole enam nii agressiivne ja pole enam nii suur konkurent kultuurile.

Odra varis tärkab talirapsiga samaaegselt, 2018.a.
Foto: Tiiu Annuk /KEVILI

Rapsi seest erinevate kõrreliste tõrjeks on lubatud mitmed tooted nt Agil 100 EC/Zetrola (0,5- 1,0 ja 0,75-1,5 l/ha), Targa Super (0,75-1,25 ja 1,25-2,0 l/ha), Quick 5% EC (1,25 l/ha), Leopard(1,0-1,5 ja 2,0-2,5) jt. Kõrgemaid kulunorme tuleb kasutada mitmeaastaste kõrreliste, nagu näiteks hariliku orasheina tõrjel, kuna need on suurema juurestikuga ja raskemini tõrjutavad. Teraviljavaris on samal aastal seemnest kasvanud, seetõttu pole tema juurestik nii võimas, ning on oluliselt kergem tõrjuda, st. saab kasutada väiksemat kulunormi. Väga oluline on teada, et kõrreliste tõrjumiseks ettenähtud tooted on aeglase mõjuga, see tähendab, et kuni 2-3 nädalat läheb umbrohu täieliku hävimiseni.

Kasutusaeg on üldiselt ikka selle järgi, kui suur on teraviljavaris ja see ei sõltu kultuuri kasvufaasist. Seega võib julgelt pritsida rapsi idulehtede faasis, tähtis on jälgida kõrrelise kasvufaasi. Erandiks võivad olla stressis taimed, väga kuivad tingimused või öökülmad jne, mil võib tekkida ebasoodsatest tingimustest tulenev taime kahjustuse oht. Mõnel preparaadil, nt Targa Super, on toote etiketil ära toodud kirje, et rapsi soovitatakse pritsida alates kahe pärislehe faasist. Selle soovitusega ongi silmas peetud, et ebasoodsates tingimustes võivad tekkida idulehtede faasis kahjustused ning seega on soovitatav herbitsiidi kasutada pärislehtede ajal. Kuid see ei tähenda, et tavatingimustes rapsitaimedega midagi juhtuks, sest kaheidulehelistele kultuuridele nagu taliraps ei mõju üheidulehelistele ehk kõrrelistele mõeldud tõrjevahendid. Targa Super on lubatud kasutada ka talirüpsil.

Kõrreliste toodetest Agil 100 ECja Zetrola´t ei ole soovitav segada teise herbitsiidiga, kuna võib kahjustada kultuuri, edukalt võib aga kasutada koos fungitsiidide või leheväetistega. Samuti on lubatud kõiki tooteid segada insektitsiididega. Kui taliraps on väga väike varise tõrjumise ajal, ärge kasutage Agil 100 EC segus booriga, on juhtunud, et boori kõrged kontsentratsioonid koos Agil 100 EC-ga on rapsi kahjustanud. Kasutage leheväetisi hiljem, kui taimedel on piisavalt lehepinda, edukalt saab neid ajastada fungitsiid/kasvuregulaatorite kasutamisega.

Nälkjate tõrje

Vihm ja kõrge õhuniiskus mõjutavad soodsalt limuste (teod ja nälkjad) arvukust. Eelkõige jälgige neid piirkondi, kus on varasemalt kahjustusi esinenud, samuti tuleks kõrgendatud tähelepanuga jälgida külve, mis on tehtud rohumaa järgi. Väga oluline on kaitsta taimi limuste eest, kui taimed on idanemas ja kohe pärast idanemist, sest siis on tehtud kahju suurim.

Nälkjate tõrjegraanulid talirapsipõllul, 2018.a.
Foto: Tiiu Annuk / KEVILI

Tõrjeks sobivad raudfosfaadi toimeainega limuste tõrjevahend Ironmax Pro, kulunorm 7 kg/ha, mis on võrreldes metaldehüüdi toimeainetega toodetega nagu nt Lima Oro ilmastikukindlam. Siiski tuleb vältida kasutamist, kui on oodata tugevat vihma, sest see võib vähendada graanulite toime tõhusust. Lima Oro, kulunorm 7,0 kg/ha.

Tiiu Annuk, Põllumeeste ühistu KEVILI agronoom

Liitu Põllumajanduse uudiskirjaga!
Meelika Sander-SõrmusPõllumajandus.ee juhtTel: 555 33 789
Turunduslahenduste osakondTel: 6670 105