KATSE: Millist uba tasub kasvatada?

Millist uba tasub kasvatada?
Millist uba tasub kasvatada?

Põldubade seeme tuuakse Eestisse valdavalt teistest Euroopa Liidu liikmesriikidest sisse, ning palju on uusi sorte, millest kohalikud kasvatajad saavad infot ainult edasimüüjalt või sordi esindaja kodulehelt. Kasvatajale pakub huvi just võimaliku saadava seemnesaagi suurus, sest sellest sõltub tema sissetulek.

Aastatel 2015 -2017 tehti oa sordivõrdluskatsed Jõgeval, katse rajamise eesmärgiks oli aidata kaasa kasvatajatele valimaks kohalikku kliimasse sobivat põldoasorti ning et oleks kasutada teave, kuidas erinevate päritolumaade sordid käituvad konkreetsetes tingimustes. Katsed viidi läbi Eesti Taimekasvatuse Instituudi (ETKI) põldudel 2015–2017. a. suvistel kasvuperioodidel.

Põldude muld oli nõrgalt kuni keskmiselt leetunud kamarkarbonaatne keskmine liivsavi. Eelvili oli kõikidel aastatel suviteravili  - suvinisu ja kaer. Põllud künti sügisel, kevadel kultiveeriti kaks korda.

Külvi eel anti mulda Yara Mila NPK väetist, toimeainena N-21, P-18,5 ja K-62,3 kg/ha, lisaks poolmikroelement S-21 kg/ha ja mikroelemendid Fe-6 ja B-0,06 kg/ha. Umbrohutõrjeks pritsiti katseala oataimede kolmanda pärislehe faasis Activus 330EC 3 l/ha + Basagran 480  1,5 l/ha seguga. Taimehaiguste ja -kahjurite tõrjet läbi ei viidud.

Katses oli kokku neliteist oasorti: ‘Alexia’ ja ‘Julia’ Austriast; ‘Bioro’ Espresso’, ‘Fuego’, Fury’, ‘Taifun’ ja ‘Vertigo’ Saksamaalt; ‘Merkur’, ‘Merlin’ ja ‘Mistral’ Tšehhist; ‘Kontu’ Soomest; ‘Tiffani’ Ühendkuningriigist ja ‘Jõgeva’ standardsordina Eestist. Sordid ‘Bioro’, ‘Vertigo’ ja ‘Tiffany’ lisandusid katsesse 2016 aastal.

Kõik katses olnud sordid kuuluvad väikseseemneliste põldubade hulka. ‘Merlin’, ‘Mistral’ ja ‘Taifun’ on vähendatud tanniinisisaldusega sordid (valgeõielised, seemnenaba valge), nendel on kõrgem resistentsus taimehaigustele. Sortide valiku ja arvu andis ette projekt LEGATO plaan.

Eelmisel sügisel jäi palju oapõlde koristamata
Eelmisel sügisel jäi palju oapõlde koristamata

Külvisenorm oli 30 idanevat seemet m2 -le. Külvati mai esimesel nädalal, neljas korduses, 10 m² katselappidele, katsekülvikuga Hege-80.

Seemnesaak koristati põllult vastavalt valmimisele otse katsekombainiga Hege 125. Saak kuivatati, tuulati ja sorteeriti. Pärast sorteerimist kaaluti saagid 1 g täpsusega. Iga korduse saagist võeti 10 g proov, mis jahvatati ning saadeti ETKI laboratooriumisse, kus Kjeldahli meetodil määrati seemnete toorproteiinisisaldus kuivaines.

Katseandmed töödeldi dispersioonanalüüsi meetodil 95% usalduspiiri juures, kasutades andmetöötlusprogrammi Statistica 7,0.

Katse tulemusi lühidalt kokku võttes saab öelda, et põldoa sordi valikul peaks esmalt vaatama tema kasvuaja pikkust. Saksamaa päritolu sordid on Eesti tingimustes valdavalt pika kasvuajaga, ebasobivates kasvutingimustes ei pruugi küpsus enne öökülmi saabuda ning saak jääb saamata. Katse tulemuste põhjal võib soovitada Austria ja Soome päritolu sorte ’Julia’, ’Alexia’ ja ’Kontu’, nende kasvuaeg oli kõikidel katseaastatel lühike.

Põldubade seemnesaak varieerub aastati ja sorditi tugevalt, näiteks sordil ’Alexia’ oli see 2015. a.  4645 kg/ha, 2017. a.  vaid 2545 kg/ha. Saksamaa sordid olid katses parimate saakidega, 2015. a.  andis ‘Taifun’ 4802 kg/ha ja  2016. a. sort ‘Fuego’ 4811 kg/ha, samuti oli nende saak stabiilseim.

Ebasobivate kasvutingimustega aastal (2017) võib ka varastel sortidel olla saagilangus kuni 1/3 keskmisest saagist.

Toorproteiinisisaldus oli katses kõrgeim Soome sordil ‘Kontu’ . Samuti oli ‘Kontu’ toorproteiinisisaldus kõikidel katseaastatel stabiilselt kõrge. Keskmisest madalamaks jäi Tšehhi tanniinivabade sortide toorproteiinisisaldus, samuti Austria sordil ‘Alexia’.

Kõigi katsetulemuste põhjal võib öelda, et põldoa kasvatamine suure ja kõrge proteiinisisaldusega seemnesaagi saamiseks algab kohalikele tingimustele vastava sordi valikust, kasvuaja pikkus peaks Eesti klimaatilistes tingimustes olema esmane määrav tegur sordi valikul.

Lea Narits
teadur
Eesti Taimekasvatuse Instituut

Osale arutelus

Põllumajandus.ee toetajad:

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

Jälgi Pollumajandust sotsiaalmeedias

RSS

Põllumajandus.ee toetajad:

Valdkonna töökuulutused

Uudised