Autorid: Äripäev, Põllumajandus.ee • 29. aprill 2019

Prokuratuur põrus Tartu Milliga

Riigikohus ei võtnud menetlusse riigiprokuratuuri edasikaebust Tartu ringkonnakohtu otsuse üle, mis mõistis Tartu Milli maksusüüdistuses kõik õigeks. Ringkonnakohtus on juhitud tähelepanu prokuratuuri koostatud süüdistuse olulistele puudustele.
ASi Tartu Mill hooned.
Foto: Väinu Rozental

Sellega jääb kehtima Tartu ringkonnakohtu veebruaris tehtud otsus, mis jättis muutmata Tartu maakohtu otsuse ASi Tartu Mill, Leonid Dulubi ja Priit Saare õigeksmõistmises maksukuriteos. Ringkonnakohus tühistas aga maakohtu eelneva otsuse selles osas, millega Dulub ja Saar olid tunnistatud süüdi kuulumises kuritegelikku ühendusse.

Tartu Milli õigusnõustaja Ivo Raudjärv ütles nii pärast Tartu maakohtu kui Tartu ringkonnakohtu otsust, et kohtuprotsessi terve aja jälginute jaoks ei olnud otsus üllatuslik.

Raudjärv rääkis pärast ringkonnakohtu otsust, et kuritegeliku ühenduse puhul on ringkonnakohus tõenäoliselt lähtunud riigikohtu eelmise nädala otsusest ühes asjas, kus seda mõistet lahti seletati. "See ei ole väga kuritegeliku ühenduse moodi, kui seal on natuke organiseeritum grupp, kes kuritegusid toime paneb. Selline grupp, kes on leidnud kuritegude niši, kohe maffiaks tembeldada, on natuke palju."

Raudjärve sõnul olid nad endiselt seisukohal, et see, et kokkuleppemenetluses nõustus osa isikuid tunnistama Tartu Milli maksupettusele kaasa aitamist, ei tähenda tegelikult midagi. "Ringkonnakohtu otsus ju väga selgelt seda ütleb, et esiteks ei vabasta see prokuröri tõendamisest ja teiseks see ei ole ka mittemingisugune tõend. See on tühi paber Tartu Milli mõttes."

Prokuratuur süüdistas Tartu Milli käibedeklaratsioonides valeandmete esitamises, mille tulemusena jäi riigile laekumata käibemaksu üle 1,2 miljoni euro. Süüdistuse järgi esitas Tartu Mill käibedeklaratsioonides valeandmeid 2012. aasta jaanuarist kuni 2013. aasta septembrini. Ettevõtte selleaegset ostujuhti Dulubi süüdistati kaheksaliikmelise kuritegeliku ühenduse, sh Saare kaasabil valeandmete esitamise organiseerimises.

Kohtueelse menetluse raames kogutud tõendid viitasid sellele, et ühenduse liikmed kasutasid üle 30 variäriühingu, mille kaudu näidati tegelikult mittetoimunud tehinguid. Nende näilike tehingute eest koostati Tartu Millile võltsarveid, mille alusel kandis süüdistatav kuritegeliku grupi kontrolli all olevatele variäriühingutele raha.

Sel viisil varjati tehinguid Tartu Milli ja tegelike teraviljamüüjate vahel. Süüdistuse järgi jõudis võltsarvete alusel üle kantud raha sularahana tagasi ühenduse liikmeteni, sh ostujuhini. Sularaha kasutati tegelikele teraviljamüüjatele vilja ja rapsi eest tasumiseks ning kuritegeliku ühenduse tegutsemise rahastamiseks, sh nende liikmetele tasumiseks.

Võltsarved

Süüdistuse järgi esitas Tartu Milli ostujuht Dulub tööandja raamatupidajatele tasumiseks võltsitud viljaostu-arveid, millel olid vilja müüjatena märgitud ebaõiged isikud. Raamatupidajad, kes arvete võltsitusest ei teadnud, kajastasid neid arveid maksuhaldurile esitatud Tartu Milli käibedeklaratsioonides. Selle tulemusena vähenes Tartu Milli käibemaksukohustus riigi ees.

Samas ei saanud Tartu Mill sellest kasu, kuna Dulubi korraldamisel maksti riigil saamata jäänud käibemaksu-osa Tartu Millile vilja müünud ja arveid väljastanud vahendajatele. Ringkonnakohus nõustus maakohtuga, et Dulub ei esitanud arveid raamatupidajatele mitte selleks, et vähendada Tartu Milli maksukohustust, vaid selleks, et teenida isiklikku kasu.

Nimelt maksid vilja vahendajad Tartu Milli juhtkonna teadmata Dulubile tasu selle eest, et ta ostaks süüdistuses märgitud arvete alusel nendelt Tartu Millile vilja. Seaduse järgi on maksuhaldurile valeandmete esitamine kuritegu üksnes juhul, kui seda tehakse maksukohustuse vähendamise eesmärgil.

Kuna Dulub ei tegutsenud tööandja maksukohustuse vähendamiseks, vaid isiklikust saamahimust, ei täitnud ta maksukuriteo koosseisu. Süüdistust pistise või altkäemaksu võtmises prokuratuur Dulubile aga ei esitanud.

Dulubi õigeksmõistmine maksukuriteos tingis ka Tartu Milli ja Saare õigeksmõistmise

Ringkonnakohus ei andnud lõplikku hinnangut sellele, kas Tartu Milli käibedeklaratsioonides esitatud andmed olid valed ja kas Tartu Mill peab riigile laekumata maksusumma hüvitama. Vaidlus selle üle jätkub käimasolevas halduskohtumenetluses.

Ringkonnakohus selgitas muuhulgas hiljutisele Riigikohtu praktikale tuginedes ka kuritegeliku ühenduse tunnuseid. Sellel peab tervikuna olema mingi ülimuslikum ühine huvi ja eesmärk, mis ületab konkreetse üksikkuriteo või kuritegude toimepanemist. Kuritegelik ühendus peab olema selline, et ühenduse eksistents iseenesest kujutaks endast märkimisväärset ohtu avalikule julgeolekule.

See on nii näiteks juhul, kui ühendus kasutab oma eesmärkide vahetuks saavutamiseks või seda toetavaks tegevuseks vägivalda või teisi hirmutavaid meetmeid, ostab ära riigiametnikke, mõjutab või üritab mõjutada poliitikat, meediat, avalikku haldust või majandust, on saavutanud või üritab saavutada turgu valitsevat või vähemalt olulist positsiooni mingil (kriminaalsel) tegevusalal.

Antud kriminaalasjas süüdistati Dulubi ja Saart kuulumises teravilja vahendamise ja käibemaksupettusega tegelevasse kuritegelikku ühendusse. Ringkonnakohus leidis, et ühendus, millesse Dulub ja Saar väidetavalt kuulusid, ei olnud kuritegelik ühendus.

Süüdistuses kirjeldatud kujul ei olnud süüdistuses märgitud inimeste koostöö kuritegelikule ühendusele omase kvaliteediga. Väidetavas kuritegelikus ühenduses puudusid reeglid või käitumiskoodeks, samuti väljakujunenud kindel struktuur ja selgepiiriline hierarhia. Pole andmeid, et inimesed pannuksid tegusid toime teadmisega, et nad kuuluvad kriminaalsesse organisatsiooni ja toimetavad viimase huvides ning selle eesmärke silmas pidades.

Süüdistuses nimetatud inimesed olid omavahel vaid lõdvalt seotud ja nad ei moodustanud ühendust, millel olnuks n-ö iseseisev tahe. Ringkonnakohus leidis sedagi, et isegi juhul, kui kuritegeliku ühenduse olemasolu oleks võimalik jaatada, ei saaks Dulubi lugeda selle ühenduse liikmeks, vaid üksnes koostööpartneriks.

Ringkonnakohtu kolmest kohtunikust koosnev kolleegium juhtis tähelepanu ka sellele, et prokuratuuri koostatud süüdistuses on olulisi puudusi ja see ei vasta täiel määral selguse ja täpsuse nõudele.

Pollumajandus.ee suurtoetajad:
Pollumajandus.ee toetajad:
Liitu Põllumajanduse uudiskirjaga!
Meelika Sander-SõrmusPõllumajandus.ee juhtTel: 555 33 789
Turunduslahenduste osakondTel: 6670 105