Autor: Meelika Sander-Sõrmus • 25. veebruar 2021

Suur fotogalerii: Maaeluministeeriumi teenetemärkidega tunnustatakse 17 inimest

Maaeluminister Urmas Kruuse ja kantsler Tiina Saron andsid täna Maaeluministeeriumis toimunud Eesti Vabariigi 103. aastapäevale pühendatud aktusel põllumajanduse ja maaelu edendajatele üle 2 ministeeriumi kuldset ja 15 hõbedast teenetemärki.
Maaeluministeeriumi teenetemärkidega tunnustatakse 17 inimest.
Foto: Maaeluministeerium

Maaeluminister ja kantsler tänasid aktusel inimesi, kes on andnud silmapaistva panuse põllumajanduse ja maaelu valdkondade edendamisse. Kõiki teenetemärgi kavalere iseloomustab pikk kogemus neis valdkondades. „Suur kogemuste pagas ja teadmised on need märksõnad, millega saab iseloomustada tänaseid teenetemärkide saajaid. Neid inimesi iseloomustab ka jäägitu pühendumus oma kutsele, mis teeb nad silmapaistvaks,“ ütles maaeluminister Urmas Kruuse. „Täna tunnustatute hulgas on pika staažiga teadlasi ja oma valdkonna spetsialiste, kes on andnud olulise panuse põllumajanduse ja maaelu arengusse, toiduainesektori ja mahevaldkonna eestvedajaid ja teavitajaid. Teie tööd on märgatud ja me hindame seda väga.“

Maaeluministeeriumi teenetemärgid antakse üle kahes kategoorias: kuldne ja hõbedane. Kuldne teenetemärk antakse silmapaistvate teenete eest ministeeriumi valitsemisala valdkonna arendamisel. Hõbedane teenetemärk antakse tulemusrikka koostöö eest ministeeriumiga või eduka tegutsemise eest ministeeriumis, valitsemisala valitsusasutuses või hallatavas riigiasutuses või ministeeriumi valitsemisala valdkonnas. Tänavu anti üle 2 kuldset ja 15 hõbedast teenetemärki.

Kuldse teenetemärgi pälvisid:

Vahur Kukk – Eesti Taimekasvatuse Instituudi geenipanga avalike suhete juht

Ta on põllumajanduskultuuride geneetiliste ressursside teema n-ö maaletooja. Esimene Eesti koordinaator taimede geneetiliste ressursside Euroopa koostööprogrammis ja selle valdkonna rahvusvaheliste suhete vedaja. Eesti geneetilise ressursi programmi algatusgrupi kaasamõtleja ja projektide koostaja. Eesti Rukki Seltsi president, Jõgeva Agronoomide Seltsi juhatuse liige.

Jaanus Hämmal – Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti peadirektori asetäitja

Ta on Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti ehk PRIA kauaaegne töötaja, kel on olnud oluline roll organisatsiooni arendamises ja toetusskeemide kvaliteetses menetluses. Ta on andnud silmapaistva panuse Maaeluministeeriumi valitsemisala eesmärkide saavutamisse ja koostöösuhete loomisesse, et arendada PRIAt tõhusalt toimivaks ja kliendile suunatud usaldusväärseks organisatsiooniks. Oma mõistva suhtumise, kuulamisoskuse ja inimlikkusega on ta parimatest parim kolleeg.

Hõbedase teenetemärgi pälvisid:

Anti Rallmann – Metsatervenduse OÜ, metsaülem

Ta on aktiivselt osalenud maaparandustöid reguleerivate õigusaktide väljatöötamises. Tõhustanud valdkondlikku koostööd maaomanike, maaparandajate ja ametnike vahel. Tutvustanud maaparandustööde vajalikkust maaomanikele ja metsatöötajatele ning meedias. Taastanud endised võsastunud põllumaad läbi maaparanduse, et need uuesti kasutusele võtta.

Astra Nilk – Eesti Sporthobuste Kasvatajate Seltsi tõuraamatupidaja ja õppejõud

Ta on pühendunud Eesti sporthobuste tõuraamatu pidaja juba 15 aastat. Lisaks peab ta ka araabia hobuste tõuraamatut Eesti Hobusekasvatajate Seltsis. On tunnustatud kui parim asjatundja hobuste elektrooniliste tõuraamatute alal. Ta on teinud head koostööd PRIA ning Veterinaar- ja Toiduametiga ning teiste tõuraamatute pidajatega. Ta õpetab hobusekasvatust Säreveres juba 10 aastat.

Enno Piisang – Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonna loomatervise- ja loomakaitse büroo juhataja

Ta on pikka aega panustanud Eesti veterinaariaga seotud õigusruumi kujundamisse. Tema osalusel ja juhtimisel kujundatakse kõik peamised veterinaariat kujundavad otsused, ta esindab Eesti seisukohti ka Euroopa Liidu valdkondlikus komitees. Oma igapäevatöös kasutab ta edukalt erialateadmisi ja on hea inimeste tundja ning kaaslane. Ta organiseerib ka osakonna ühistegevust.

Jaan Kiider – Riido Ökotalu OÜ, Saaremaa Talupidajate Liit MTÜ ja Saare Mahe MTÜ juhatuse liige, Eestimaa Talupidajate Keskliidu nõukogu liige

Ta on aktiivne mahevaldkonna eestkõneleja ja edendaja ning silmapaistev roheenergia pooldaja. Korraldanud mahetoidu teavitustegevust üle Eesti ning edendanud mahepõllumajanduse kultuuri Eestis. Ta seisab Saaremaa tootjate eest ja panustab väiketootjate logistikakeskuse rajamisse. Ta osaleb aktiivselt Eestimaa Talupidajate Keskliidu tegevustes ja räägib kaasa Maaeluministeeriumi teemadel.

Kaido Kaare – Orkla Confectionary ja Snacks Baltics tegevjuht; Orkla Eesti ASi tegevjuht ja juhatuse esimees; Eesti Toiduainetööstuse Liidu volikogu ja juhtkogu liige

Tema töökogemus toiduainesektoris on pikaaegne, panus tuntav ja mõõdetav. Ta on töötanud suurtes ja mainekates toiduainetööstustes juhtivatel kohtadel. Oma praeguses töökohas on ta vastutav tuntud ja armastatud kaubamärkide nagu Kalev, Põltsamaa, Felix, Taffel, Mesikäpp, Möllers, Livol hea käekäigu eest Eestis. Ettevõtte tehased ostavad kohalikku toorainet ning on kogukonnas olulised tööandjad. Põltsamaa kaubamärgi alt on ettevõte ka laulu- ja tantsupidude pikaajaline toetaja ning panustab kohalikesse projektidesse.

Katre Kirt – Maaeluministeeriumi maaelupoliitika ja analüüsi osakonna majandus- ja keskkonnaanalüüsi büroo nõunik

Ta on Maaeluministeeriumis pikalt tegelenud põllumajandus- ja toidusektori analüüsidega ja andnud olulise panuse valdkonna arendamisesse. Oma valdkonna eksperdina on ta alati valmis oma teadmisi jagama ja nõustama kolleege ministeeriumis ja koostööpartnereid, sh allasutustes.

Kristi Lomp – Selver ASi tegevjuht, juhatuse liige

Koos oma pikaajalise meeskonnaga Selveris on ta kodumaise toidu esiletooja ja eestvedaja. Järjepidevalt otsivad nad kontakte Eesti väiketootjatega, kelle toodangut ketis pakkuda.

Koroonakriisi puhkedes laiendas Selver tänu neile kiiresti sortimenti, et aidata väiketootjatel üle elada raske aeg, mil tavakliendid olid oma tellimused lõpetanud. Selverit on Eesti toidutööstus korduvalt tunnustanud parima koostööpartnerina jaekettide seas.

Kristi Sild – MFV Lootus OÜ juhatuse liige

Ta on 11 aastat edukalt juhtinud kaugpüügiettevõtet MFV Lootus OÜ. Sama kaua on ta osalenud ka Eesti Kaugpüüdjate Liidu töös ning Eesti Kalaliidu töös. Tema teeneks on kaugpüügi arendamisele kaasaaitamine ja ekspordi edendamine.

Malle Lind – Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja avalike suhete juht

Ta on 14 aastat vastutanud põllumajanduse ja maamajanduse valdkonnas tegutsevate inimeste ja avalikkuse teavitamise eest, tehes selleks koostööd Maaeluministeeriumi, ajakirjanike ning mitmesuguste sektoris tegutsevate asutustega. Ta on osalenud mitme olulise teavitusprojekti elluviimisel, nagu näiteks avatud talude päev, aasta põllumehe konkurss, tunnustatud Eesti maitse märkide andmine.

Marika Oeselg – Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli kutseõpetaja, loomakasvatusnõustaja

Tal on seljataga tähelepanuväärne praktilise töö kogemus. Ta on intelligentne ja paindlik õpetaja, kes suudab pidada loenguid nii eriala tippspetsialistidele kui ka kutset alles omandatavatele noortele ning olla väärt lektor põllumajandustootjate täiendkoolituses. Õpilased hindavad teda väga kõrgelt. Tema juhendamisel on võidetud auhindu rahvusvahelistel võistlustel.

Reet Karise – Eesti Maaülikooli taimetervise õppetooli vanemteadur

Ta on teadlane, kelle tegevuse tulemusel on Eestis taastunud mesindust käsitlev teadustöö. Tal on suur panus valdkonna uurijate järelkasvu tagamisse. Tema puhul on tegu hinnatud eksperdiga nii Eesti kui ka Euroopa tasandil. Ta on andnud valdkonda suure panuse teadustöö ning õppematerjalide levitajana ning lektorina Maaülikoolis ja rahvusvahelistel kursustel. Ta on uue eestikeelse mesindusõpiku üks autoreid.

Tiia Juhanson – Maaeluministeeriumi üldosakonna asjaajamis- ja teenindusbüroo arhivaar

Ta on täpne, kohusetundlik, abivalmis ja võimekas oma erialal. Tänu talle kulges edukalt Põllumajandusministeeriumi dokumentide arhiiviväärtuse hindamine ja tehti ettevalmistused digitaalseks arhiveerimiseks. Aastate jooksul on ta korrastanud ja Rahvusarhiivile üle andnud tuhandeid säilikuid ja sadu arhiivimeetreid arhivaale. Kaastöötajad hindavad teda kõrgelt.

Tõnu Tammearu – Maaeluministeeriumi üldosakonna asjaajamis- ja teenindusbüroo vanemspetsialist, bussijuht

Maaeluministeeriumi parim autojuht, kes ei karda tuisku ega tormi ning on kohusetundlik, rahulik ja enesekindel. Aastate jooksul on temaga läbi sõidetud tuhandeid kilomeetreid teel rahvusvahelistele näitustele, messidele ja töökoosolekutele. Tal on ka kuldsed käed – vahetab lambipirnid, remondib toolid, puurib augud, parandab lukud ja kui vaja, istutab ka lilled.

Ulvi Martin – Järvamaa Kutsehariduskeskuse kutseõpetaja

Ta õpetab Järvamaa Kutsehariduskeskuses veterinaariaga seotud aineid hobumajanduse ja loomaarsti abilise erialal ning viib läbi täiendkoolitusi. Tegevpraktikuna seob ta õppetöös teooria alati praktikaga. Õpetajana naudib ta võimalust jagada teadmisi ja oskusi ning kujundada eetilist suhtumist loomadesse. Teda iseloomustatakse kui väga asjalikku ning pädevat õpetajat. Ta on andnud väga suure panuse loomaarsti abilise õppe loomisse, aidates koostada eriala riikliku ja kooli õppekava.

Vaike Konga – Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS, klienditeeninduse vanem

Ta korraldab klienditeeninduse tööd ning vastutab igapäevaselt andmete töötlemise eest. Ta on loomapidajate poolt hinnatud spetsialist, kes juhendab neid igapäevaselt jõudluskontrolli andmetega seotud küsimustes. Ta on andnud suure panuse jõudluskontrolli andmete usaldusväärsuse ning kvaliteedi tagamiseks. Ta on jõudluskontrolli süsteemis töötanud 40 aastat.

Vaata fotosid tänasest pidulikust päevast:

Maaeluminister jagas teenetemärke. Fotod: Maaeluministeerium

Lisaks tunnustati tänavusi parimaid karjakasvatajaid. 2020. aasta parim piimakarjakasvataja on Tiit Niilo (Nopri talu) ja parim lihaveisekarjakasvataja on Mariliis Vahar (Ohtla Lihaveis OÜ).

Liitu Põllumajanduse uudiskirjaga!
Liitumisega nõustud, et Äripäev AS kasutab sinu e-posti aadressi sulle uudiskirja saatmiseks. Saad nõusoleku tagasi võtta uudiskirjas oleva lingi kaudu. Loe oma õiguste kohta lähemalt privaatsustingimustest
Liitu Põllumajanduse uudiskirjaga!
Liitumisega nõustud, et Äripäev AS kasutab sinu e-posti aadressi sulle uudiskirja saatmiseks. Saad nõusoleku tagasi võtta uudiskirjas oleva lingi kaudu. Loe oma õiguste kohta lähemalt privaatsustingimustest
Meelika Sander-SõrmusPõllumajandus.ee juhtTel: 555 33 789
Jaanus SarapuuReklaami projektijuhtTel: 5166 960