Autor: Meelika Sander-Sõrmus • 2. märts 2021

Alltech aitab mõõta ja vähendada söödaga seotud ökoloogilist jalajälge

Põllumajandusel seisab ees suur väljakutse kaardistada CO2 emissiooni tegelik hulk ja leida võimalused keskkonda säästvateks ja jätkusuutlikumateks alternatiivideks. Alates väikestest farmidest kuni suurte rahvusvaheliste organisatsioonideni, pakub Alltech E-CO2 akrediteeritud süsiniku jalajälje auditit, et mõõta ja parandada ettevõtmise keskkonnategevuse tulemuslikkust.
Alltech aitab mõõta ja vähendada söödaga seotud ökoloogilist jalajälge.
Foto: Meelika Sander-Sõrmus

Globaalselt oleme läbi viinud enam kui 10 000 kaardistamist, kasutades põllumajanduses ainulaadset lähenemist andes üksikasjalikku teavet koos praktiliste nõuannetega põllumajandusettevõtte efektiivsuse parandamiseks, vähendades samas ka keskkonnamõju. Eestis alustasime pilootprojekti 2020. aastal, tänaseks oleme väljastanud esimestele farmidele ka Alltech E-CO2 auditi läbimise sertifikaadi.

Söödatootmise keskkonnamõju - Feeds EA™

Alltech E-CO2 on välja töötanud CO2 auditi mudeli Feeds EA™. See mudel võimaldab söödatootjatel ja loomakasvatusel selgitada välja ettevõtte tänane söödaga seotud CO2 jalajälg ja leida võimalused ettevõttes süsiniku jalajälje vähendamiseks.

Feeds EA™ analüüs teostatakse konkreetse ettevõtte baasil. Söödatootmise keskkonnamõju hindamisel võetakse aluseks nii kasutatavad toorained, nende päritolu, transpordist tulenev CO2 jalajälg, üldine keskkonnamõju ning ohutus ja jälgitavus. Samuti võetakse arvesse sööda tootmise käigus tekkivate kasvuhoonegaaside teket (söödamaterjali kasvatamisest kuni töötlemiseni). Feeds EA™ programmis on enam kui 300 söödakomponenti, mille CO2 jalajälg on määratletud ja mille alusel kujuneb konkreetse sööda CO2 jalajälg (sh. soja ja erinevad proteiini- ja energiaallikad ning söödalisandid).

„Söödatootmise ja sööda kasutuse optimeerimine pakub tervele tarneahelale tohutut võimalust jätkusuutlikkuse parandamiseks,“ ütles Alltech E-CO2 arendusjuht Ben Braou. „Feeds EA™ rakendamine annab söödatootjatele teadmised ja suunised kasutatavate toorainete valikuks ja tootevaliku arenduseks. Olles vastavuses tänaste vajadustega loomakasvatuses samal ajal jälgides põllumajandusele ja ka söödatööstusele seatud jätkusuutlikkuse nõudeid. Üha olulisemaks saab sööda päritolu ja keskkonna saaste määr, kasutuse efektiivsus (söödaväärindus) ning tarnimisele kulunud energiast tekkinud süsiniku jalajälg.”

Kui võtta arvesse otsest heidet sööda tootmisest ja sööda vedamisest ning ka kaudset heidet, mis tekib selle sööda kasutamisel, ehk siis loomade söötmisel, moodustab sööda süsiniku jalajälg loomakasvatuses kuni 80% kogu farmi süsiniku jalajäljest. Lõplik CO2 hulk oleneb ka loomaliigist, tootmissüsteemist ning tootmise efektiivsusest. Feeds EA™ auditi tulemuste alusel tuuakse välja suurimad süsiniku saastet tõstvad tegurid aga ka võimalused saaste vähendamiseks. Ettevõttele koostatakse raport ja antakse teave süsiniku jalajälje vähendamiseks, alates sööda valikust kuni sööda kasutuseni. Feeds EA™ toob välja erinevate söödakomponentide mõju söödast tulenevale süsiniku osakaalule. Suurema CO2 jalajäljega söödakomponentidele püütakse leida alternatiivsed võimalused, mis oleks ka majanduslikult tasuvad. Asendamine peab olema süsiniku jalajälge vähendav, jätkusuutlikkuse printsiipi arvestav ja majanduslikult tasuv.

„Alltech E-CO2 teeb söödatehaste ja põllumeestega koostööd, et farmi tasemel teha kindlaks spetsiifilistest söödaga seotud heidetest tänu meie poolt läbi viidud sertifitseeritud kariloomade hindamisele,“ ütles Braou. „See suurendab oluliselt süsiniku jalajälje mõõtmise täpsust ja selle pakutavaid võimalusi ning toetab mõjude leevendamist kogu sööda- ja toiduahelas.“

Feeds EA™ võimaldab söödatootjatel ja loomakasvatajetel teha koostööd vähendades CO2 jalajälge põllumajanduses, et toota madalama CO2 jalajäljega piima, liha ja mune toiduainetööstusele ja tarbijatele. See on eriti oluline meie piima ja lihatoodete pakkumisel turgudel, kus keskkonna küsimustele pööratakse suurt tähelepanu ja toote konkurentsivõimekus ja hind on seotud jätkusuutlikkuse näitajatega.

Alltech E-CO2 ja Feeds EA™ on sõltumatu keskkonna auditi mudelid, millele on omistatud Carbon Trust akrediteering.

Alltech E-CO2 on välja töötanud CO2 auditi mudeli Feeds EA™.
Foto: Alltech

TASUB TEADA: Alltech´i ajalugu ja missioon

Alltech asutati 1980. aastal biokeemiku haridusega Dr Pearse Lyons´i poolt. Alltech on pühendunud põllumajanduse, loomasööda ja toiduainetööstustele innovatiivsete lahenduste pakkumisele. Tänaseks ollakse üks suurimatest loomatervise ettevõttest maailmas. Kahe bioteaduste keskuse, enam kui 5000 töötaja ja tootmistehastega üle maailma ollakse esindatud 85 riigis.

Lisaks mahukatele teadustöödele ja uuenduslike toodete turuletoomisele usub Alltech kindlalt, et on äärmiselt oluline mõista tarbijate ootusi ja pakkuda nende ootustele vastavaid tooteid ja teenuseid.

Alltechi motoks on – mõtleme globaalselt, tegutseme lokaalselt.

Lisainformatsioon kodulehel: alltech-e-co2.com. Uuri lisa Altechi Eesti esindusest: [email protected], Aretuse 2, Märja, Tartumaa.

Liitu Põllumajanduse uudiskirjaga!
Meelika Sander-SõrmusPõllumajandus.ee juhtTel: 555 33 789
Jaanus SarapuuReklaami projektijuhtTel: 5166 960