Autorid: Põllumajandus.ee , põllumajandus.ee • 7. september 2018
Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine.

Põlluinfo: räägime talivilja umbrohutõrjest

Vesihein, talvituv umbrohi
Foto: Scandagra Eesti AS
Kuna teraviljakülvidega tehakse juba algust, on õige aeg kirjutada toodetest, mida võib taliteraviljadel kasutada umbrohutõrjeks. Talvituvaid umbrohtusid on hea tõrjuda juba sügisel, kuna pika sügise korral võivad nad muutuda kevadel tõsiseks probleemiks, eriti kui kevad tuleb jahe ning ei lase umbrohutõrjet öökülmade tõttu teha.

Sügisel saab kasutada teraviljadel nii kontakti kaudu toimivaid tooteid, kui mulla mõjuga tooteid. Mulla mõjuga herbitsiidid on pika toimega ning sügisel kasutades on nende eeliseks, et kevadel ei pruugi olla üldse vajadust uuesti umbrohutõrjet teha. Kõikide mulla kaudu toimivate herbitsiidide toimet suurendab mulla niiskus. Oluline on, et pinnas oleks võimalikult hästi ettevalmistatud kuna suured mullakamakad võivad takistada preparaatide mõju. Samuti kõrge huumusesisaldusega muldadel on herbitsiidide efektiivsus mõnevõrra väiksem.

Lisaks on sügisese umbrohutõrje suureks eeliseks kevadel lisaaja võitmine, kuna umbrohutõrjega ei pea kiirustama. Teraviljades on sageli probleemiks rapsivaris, mis hakkab konkureerima tugevalt kultuuriga, kasutades nii valgust kui toiteaineid. Samuti loob tihe taimik soodsa mikrokliima taimehaigustele. Kõrrelistest on probleemsed talvituvad umbrohud: -kastehein, harilik kastehein ja murunurmikas Laialehelistest on harilik kesalill ja üheaastatest: talvituvatest umbrohtudest vesihein, harilik hiirekõrv, põldmailane ja põldkannike Väga oluline on teada, et kes kasutasid Clearfield’i rapsi sorte siis selle varise tõrjele ei mõju traditsioonilised enamkasutatavad sulfuroon-tüüpi preparaadid nagu Granstar Preemia 50 SX, Trimmer 500 WG, Biathlon 4D jt.

Kaheiduleheliste umbrohtude tõrje taliteraviljades

Umbrohtude kasvuaegselt saab edukalt kasutada kontakti kaudu toimivaid tooted nagu nt Trimmer 500 WG, Biathlon 4D jt. näiteks kui on probleemiks herne või talirapsi varis. Samuti tõrjuvad erinevaid talvituvaid umbrohtusid. Kuna nendel toodetel puudub enamasti mulla mõju tuleb kindlasti arvestada, et kevadine umbrohutõrje on igal juhul vajalik.

Valge hanemalts
Foto: Scandagra Eesti AS

Biathlon 4D (tritosulfuroon 714 g/kg, + florasulaam 54 g/kg) võib kasutada kõikidel taliviljadel kaheiduleheliste (raps, harilik hiirekõrv, rukkilill, verve iminõges, põld-lõosilm, valge hanemalts, põld-konnatatar, kõrvikud, kesalill, põld litterhein, harilik hiirehernes, kukemagun, herne jt) umbrohtude tõrjeks. Biathlon 4D toime paraneb märgatavalt märgaja Dash kasutamisel, eriti valge hanemaltsa tõrjel. Temperatuur ei ole Biathlon 4D toime võtmeteguriks. Mõlemad toimeained mõjuvad hästi ka jahedates tingimustes. Ainsaks eeltingimuseks on, et umbrohud ei lõpetaks kasvu täielikult keskkonnatingimuste tõttu. Kulunorm sügisel alates kolmandast lehest kuni võrsumisfaasi lõpuni 40-70 g/ha + Dash. Vihmakindlus 1,5 tundi pärast pritsimist.

Trimmer 500 WG (metüültribenuroon 500 g/kg) võib taliteraviljadel kasutada alates 2-lehe faasist Trimmer 500 WG annab hea tulemuse ka madalatel temperatuuridel (+5°C). Öökülmadel pole Trimmer 500 WG toimele otsest mõju, kuid tõrjeefekt võib mõne päeva hilineda. Kergesti tõrjutavad umbrohud (>85% tõrjeefekt) 15-30 g/ha+ 0,1 l/ha märgaja Contact. Soolotootena optimaalne kulunorm on 22,5 g/ha, segus nt Diflanil 500 SC-ga võib kasutada 15 g/ha.

Tõrjub hästi ristõielisi, kesalille, rukkilille, kõrvikuid, kummelit, iminõgest, valget hanemaltsa, vesiheina, harilikku nälgheina. Raskemini tõrjutavad umbrohud on mailased ja roomav madar ehk virn. Kui taliteraviljasid külvatakse herne järel tuleks jälgida herne varise tärkamist, kõige efektiivsem on tõrje siis, kui herne varis on 3-5 cm, hilisemal tõrjel, kui hernes on suurem, tuleb kasutada suuremaid kulunorme.

Rapsi varis talinisus
Foto: Scandagra Eesti AS

Hea ja soodne variant on kasutada sügisel toodet Diflanil 500 SC (diflufenikaan 500 g/l) võib kasutada kõikidel taliteraviljadel sügisel alates idanemisest kuni 3 lehe faasini. Eeliseks on see, et ei pea ootama kuni umbrohi tärkab. Toodet sobib kasutada just sellistel põldudel kus probleemiks on põldkannike, põld-lõosilm, mailased, kesalill, kurerehad, roomav madar ehk virn, ristõielised jt. Mõningal määral võib tõrjuda ka kõrrelisi umbrohtusid, kuid toode on siiski kaheiduleheliste umbrohtide tõrjumiseks. Diflanil 500 SC toimib nii kontaktselt kui mulla kaudu, mõju kestab kuni 8 nädalat. Tõrje tulemus on rahuldav kuni väga hea kulunormidel 0,125-0,25 l/ha. Noorte umbrohtude korral ja sobivates tingimustes võib ka väiksem kulunorm kindlustada väga hea tulemuse. Diflanil 500 SC seguneb suurepäraselt teiste taliviljas kasvava umbrohu tõrjeks kasutatavate herbitsiididega (Granstar Preemia 50 SX, Trimmer 500 WG), vähendades umbrohu hulka tunduvalt. Näiteks võib kasutada 0,1 l/ha Diflanil 500 SC+15 g/ha Trimmer 500 WG. Kuna Diflanil 500 SC ei tõrju kõrrelisi umbrohtusid ja kui on tõsine probleem rukki kasteheinaga, saab Diflanil 500 SC ’d kasutada koos Roxy 800 EC või Boxer 800 EC’ga, kulunormid vastavalt 0,1 l/ha + 2,0 l/ha.

Kaheiduleheliste ja kõrreliste tõrje taliteraviljadel

Legacy Pro (diflufenikaan 40 g/l, pendimetaliin 300 g/l, kloortoluroon 250 g/l) on kontaktne ja mulla kaudu toimiv herbitsiid. Tõrjub nii kõrrelisi (harilik-rukkikastehein, murunurmika, põld-rebasesaba) kui kaheidulehelisi (roomav madar ehk virn, kesalill, punand, põldkannikesed, mailased, kukemagun, põld-litterhein, vesihein, harilik hiirekõrv, põld-lõosilm, raps, kurerehad) umbrohtusid. Keskmiselt tundlik (85-95 %) on rukkilillele ja valgele hanemaltsale. Sobib CL rapsi varise tõrjumiseks. Parem ja kiirem mõju on Legacy Pro kasutamine enne või pärast umbrohtude idanemist, või kui need on väikesed ja aktiivse kasvu faasis. Kõrge õhuniiskus ja –temperatuur suurendavad mõju lehtede kaudu. Mõju umbrohtudele püsib soodsates kasvutingimustes kuni 8 nädalat. Umbrohtude tõrjeks talinisul, -odral ja -tritikalel. Kasutusaeg 1-3 lehe faasis, kulunorm 2,0 l/ha

Komplet toimib tõhusalt kaua aega (diflufenikaan 280 g/l kuni 6 kuud, flufenatseet 280 g/l kuni 3 kuud) ning hävitab ka need umbrohud, mis tärkavad pärast pritsimist. Parim aeg pritsimiseks on umbrohtude tärkamise või idulehtede moodustumise ajal. Tõrjub nii kõrrelisi kui kaheidulehelisi umbrohtusid: rukki-kasteheina, põldkannikese, põldmailase, kurereha, hariliku punandi, raps võõrkultuurina, vesihein, kesalill jt. umbrohtude tõrjeks. Sobib CL rapsi varise tõrjumiseks. Keskmiselt tundlik (85-94 %) on rukkilill, madal kurereha. Mõõdukas mõju tuulekaerale, orasheinale, põldosjale ning sügava juurekavaga umbrohtudele nagu põldohakas. Herbitsiidi Komplet võib kasutada talinisul, taliodral, rukkil ja tritikalel. Kulunorm 0,4-0,5 l/ha. Kõrgemat kulunormi soovitatakse kasutada suure umbrohtumuse korral, väga viljakatel ja/või raske lõimisega muldadel.

Roxy 800 EC (800 g/l prosulfokarb) on Boxer 800 EC analoogtoode, samuti mulla mõjuga herbitsiid. Taliteravilju (rukis, talinisu, talioder ja tritikale) võib pritsida nii enne kui pärast taliviljade tärkamist, kuni võrsumise alguseni. Kõrrelistest on väga hea mõjuga murunurmikale, harilikule nurmikale, rukki-kasteheinale, põld-rebasesabale ning kukehirsile. Kaheidulehelistest mailastele, virnale, vesiheinale, põld-lõosilmale, kurerehale, verev iminõgesele, valge hanemaltsale, harilik punandile. Sobib CL rapsi varise tõrjumiseks. Mõõdukas mõju kesalillele ja põldkannikesele, peale tärkamist kasutamisel ka virnale, mailastele, vesiheinale ja rapsile. Lahenduseks paagisegu 2,0 l/ha Roxy 800 EC + 0,1 l/ha Diflanil 500 SC. Soolotootena kasutades kulunorm 1,5-4,0 l/ha. Boxer 800 EC registreeritud kulunorm 3,0 l/ha.

Flight Forte (pendimetaliin 320 g/l, pikolinafeen 16 g/l) mõju mulla kui lehtede kaudu. Parim tõrje varajasel pritsimisel piisava mullaniiskusega. Teravilja lehtedele võivad ajutiselt ilmuda valged laigud, mis kaovad mõne nädala möödudes ja ei oma negatiivset mõju kultuurile ja saagile. Tõrjub nii kaheidulehelisi kui kõrrelisi umbrohtusid. Tugev mõju põldkannikesele, murunurmikale, põld-lõosilmale, isekülvanud rapsile, herne varisele. Sobib CL rapsi varise tõrjumiseks. Ei ole piisava toimega kõrge orgaanikaga muldadel ja suure põhumassiga pindadel. Umbrohtude tõrjeks rukkil, talinisul ja -odral. Kulunorm 1,5-2,5 l/ha, kultuuri 1-3 lehe faasis. Murunurmika probleemi korral tuleb kasutada vähemalt normi 2,0 l/ha

Odravarist saab tõrjuda talinisust, rukkist ja tritikalest Attribut´ga

Juhul kui teil on orasheina või rukki-kasteheina probleem talinisus, rukkis või tritikales, saab selle vastu kasutada preparaati Attribut, mis tõrjub edukalt ka odravarise. Hariliku orasheina ja rukki-kasteheina tõrje on tõhusaim, kui umbrohtudel on 4 – 5 pärislehte. Attribut’i pritsitakse teraviljakasvu algfaasis alates esimese pärislehe ilmumisest kuni hiljemalt kõrsumise alguseni. Lisaks kõrrelistele on Attribut-il mõju ka ristõielistele umbrohtudele, seega saab ka rapsi varise sellega kontrolli alla. Preparaadi mõju suurendamiseks lisage kindlasti märgajat. Kulunorm 60-100 g/ha. Odravarise tõrjel ei soovita kasutada normi alla 80 g/ha, kindlasti võiks lisada topeltkoguse märgajat või kasutada supermärgajaid nagu Hefe Elit, Silwet Gold jt.

 

Tiiu Annuk

agronoom-nõustajaScandagra Eesti ASwww.scandagra.ee

Liitu Põllumajanduse uudiskirjaga!
Liitumisega nõustud, et Äripäev AS kasutab sinu e-posti aadressi sulle uudiskirja saatmiseks. Saad nõusoleku tagasi võtta uudiskirjas oleva lingi kaudu. Loe oma õiguste kohta lähemalt privaatsustingimustest
Liitu Põllumajanduse uudiskirjaga!
Liitumisega nõustud, et Äripäev AS kasutab sinu e-posti aadressi sulle uudiskirja saatmiseks. Saad nõusoleku tagasi võtta uudiskirjas oleva lingi kaudu. Loe oma õiguste kohta lähemalt privaatsustingimustest
Meelika Sander-SõrmusPõllumajandus.ee juhtTel: 555 33 789
Jaanus SarapuuReklaami projektijuhtTel: 5166 960